Powered by Smartsupp

Korektury textů skutečně na počkání

Korektury textů po jazykové i stylistické stránce provádíme již více než 10 let. Náš tým tvoří pouze interní zkušení odborníci s letitou praxí.

Korektor textu je náš interní lidský zaměstnanec, který je Vám dostupný ve dne v noci a to plně online.

Jazyková a stylistická korektura textu 

Zahrnuje komplexní opravu gramatiky, pravopisu, interpunkce, ale i úpravu slovosledu, větných celků, stavby souvětí, nahrazení nevhodně použitých či opakujících se vyjadřovacích prostředků.
Text obdržíte opravený pro Vaše okamžité použití.

Formátování textu

Zajistíme pro Vás formátování všech typů dokumentů od dopisů, žádostí, brožur, bulletinů přes prezentace, webové stránky až po vzdělávací materiály, práce či letáky. V rámci této služby též připravujeme předtiskovou sazbu a kompletní výstup pro reklamní agentury a tiskárny.

Jazyková poradna online

S našimi odborníky získáte jistotu, že Vámi napsaný text je správně po gramatické, pravopisné či interpunkční stránce. Čtenář ihned pozná, co je hlavním sdělením Vašeho textu. Jsme Vám k dispozici online i po telefonu a to i pro ty nejmenší texty, jako například zprávy na aplikaci Whatsapp.

Korektury textů na počkání ve dne v noci (24/7)

Skutečný (lidský) korektor textů opraví i to, co ani AI nezvládne.