Powered by Smartsupp

Bakalářské a diplomové práce

Provádíme korektury bakalářské práce, diplomové práce a všech ostatních typů studentských prací na počkání.

Studentům nabízíme komplexní služby: jazykové a stylistické korektury, formátování včetně úpravy citací, překlad abstraktu a tisk.

Při objednávce jazykové korektury a formátování 1× tisk a vazba práce ZDARMA.

Služby pro studenty za zvýhodněných podmínek

Jazyková a stylistická korektura

Oprava gramatiky, stylistiky, slovosledu, překlepů, interpunkce či opakujících se výrazů. Vhodně upravíme stavbu souvětí, slovní zásobu a nahradíme nevhodné vyjadřovací prostředky.

Formátování a citace

Formátování podle nařízení / metodiky Vaší školy nebo podle Vašich specifických požadavků. Úprava či zcela nová tvorba citací dle ISO 690, APA 6/7 a dalších. Generování automatických seznamů či obsahu.

Překlad abstraktu / anotace

Překlad abstraktů, anotací, resumé nebo souhrnu do angličtiny, němčiny, slovenštiny či polštiny.

Kontrola plagiátorství

Kontrola prací v celonárodním VŠ registru. Procentuální i konkrétní identifikace podobností s jinými pracemi. Oprava a odstranění plagiátorských částí.

AKCE! Při objednání jazykové korektury a formátování 1× tisk, vazba a doprava práce ZDARMA.

Korektury studentských prací na počkání

Již od 29 Kč / normostrana