Korektury textu v reálném čase (na počkání) NOČNÍ REŽIM

Korektury textu v reálném čase nebo také „na počkání“ je naše unikátní služba, která Vám zajistí jazykovou a stylistickou korekturu Vašeho textu opravdu na počkání. Korekce probíhá opravdu ihned po potvrzení objednávky z naší strany. V závislosti na rozsahu a náročnosti textu je Vám jazyková korektura zaslána do několika minut.

Máte krátký text čítající pouze několik normostran (e-mail, článek, marketingový text, tiskové prohlášení a podobně), který potřebujete co nejdříve odevzdat, zveřejnit či odeslat? Právě pro Vás je jazyková korektura v reálném čase. Krátké texty do 12 normostran opravujeme většinou do 75 minut. Váš e-mail tak můžete mít zpět například i do 10 minut od potvrzení objednávky.

Korektury v reálném čase využívají nejčastěji manažeři všech úrovní, tiskoví mluvčí, ale i pracovníci marketinguredaktoři. Díky našim službám máte jistotu, že je Váš text v pořádku, působí profesionálněsplní svůj účel.

Přizpůsobujeme se náročnému pracovnímu tempu vrcholových manažerů, ale i redakčním pracovníkům či tiskovým mluvčím a marketingovým specialistům, kteří často pracují v noci či musí splnit termíny a deadliny v nočních či velmi brzkých ranních hodinách. V nočním režimu zpracováváme zakázky na počkání stejně jako ve dne. 

NOČNÍ REŽIM zpracovávání zakázek v reálném čase (na počkání) je od 22:00 do 06:59. 

Pokud si necháte opravit Váš text ve standardním termínu zpracování, noční režim se Vás netýká. 

Co obsahuje jazyková a stylistická korektura textu? 

- Opravu gramatických chyb (všech gramatických jevů).

- Opravu tvarosloví.

- Opravu veškeré interpunkce.

- Nahrazování často používaných výrazů.

- Nahrazování nevhodných vyjadřovacích prostředků. 

- Úpravu slovosledu. 

- Úpravy větných celků. 

- Úpravy stavby souvětí.

Naši jazykoví odborníci v případě potřeby konzultují či ověřují jazykové korektury přímo s Ústavem pro jazyk český.

Jsme přesvědčeni, že jazyková a stylistická korektura jdou ruku v ruce a patří k sobě. Z toho důvodu provádíme jazykovou i stylistickou korekturu zároveň, a to bez dopadu na cenu korektury textu.