Jazykové a stylistické korektury ve standardním termínu

Korekce provádíme i ve standardním termínu zpracování, který bývá nejčastěji do 24 hodin od potvrzení objednávky. V mnoha případech je jazyková korektura textu dokončena i dříve. Opět má na termín zpracování vliv náročnost, odbornost a rozsah opravovaného textu. Každá objednávka a zakázka je vždy konzultována se zákazníkem, aby vše plně vyhovovalo jeho požadavkům. Standardní termín zpracování jazykové korektury  zahrnuje také práci o víkendech, svátcích a nočních hodinách bez doplatku či navýšení cen.

Co obsahuje jazyková a stylistická korektura textu? 

- Opravu gramatických chyb (všech gramatických jevů).

- Opravu tvarosloví.

- Opravu veškeré interpunkce.

- Nahrazování často používaných výrazů.

- Nahrazování nevhodných vyjdařovacích prostředků. 

- Úpravu slovosledu. 

- Úpravy větných celků. 

- Úpravy stavby souvětí.

Naši jazykoví odborníci v případě potřeby konzultují či ověřují jazykové korektury přímo s Ústavem pro jazyk český.

Jsme přesvědčeni, že jazyková a stylistická korektura jdou ruku v ruce a patří k sobě. Z toho důvodu provádíme jazykovou i stylistickou korekturu zároveň, a to bez dopadu na cenu korektury textu.