Expresní korektury na počkání v reálném čase
Jazyková a stylistická korektura za jednu cenu 69 Kč / normostrana
Přijímáme zakázky 24 / 7 bez příplatků

Korektury textu

Korektury textu na počkání

Korektury textu na počkání
 

Korektury textu v reálném čase nebo také „na počkání“ představují naši unikátní službu, která Vám zajistí jazykovou a stylistickou korekturu Vašeho textu opravdu na počkání. Korekce probíhá opravdu ihned po potvrzení objednávky z naší strany. V závislosti na rozsahu a náročnosti textu je Vám jazyková korektura zaslána do několika minut.

ČÍST DÁLE

Jazykové korektury

Jazykové a stylistické korektury

Jsme přesvědčeni, že jazyková a stylistická korektura jdou ruku v ruce a patří k sobě. Z toho důvodu provádíme jazykovou i stylistickou korekturu zároveň, a to bez dopadu na cenu korektury textu. Jazyková korektura též bývá někdy označována jako korektura gramatiky...

ČÍST DÁLE

Korektury textu

Individuální přístup
 

Prodej výrobků znamená v dnešní době velký boj s konkurenčními firmami. Jejich znalost se pro copywriting vždy vyplácí. Můžeme například Vaše business texty orientovat opačným směrem než konkurenční firma nebo je možno naplánovat vydání nového katalogu v době, kdy ho druhá firma bude stále vytvářet.

ČÍST DÁLE

Korektury a korekce textu ve vnitropodnikových materiálech

Mezi důležité oficiální vnitropodnikové dokumenty, u nichž mají být provedeny korektury textu, řadíme veškerou dokumentaci zabývající se vzděláváním zaměstnanců, jež pomáhá s adaptací nováčků, je zásadním podkladem pro vzdělávací a rozvojové semináře nebo prezentace představující nový produkt, službu či představení kvartálních výsledků. Jazyková korektura vzdělávacích materiálů a prezentací je zcela nezbytná, protože se mnohdy jedná o první dokumenty, které vidí nově příchozí zaměstnanci a jež jsou prezentovány na poradách a vzdělávacích akcích.

Stylistické korektury

Opravíme 250 000+ normostran ročně
Ročně napíšeme 150 000+ normostran autorských textů
Navrhujeme 100 000+ normostran směrnic za rok

V těchto zemích již provádíme korektury textu

Korektury textu

READY TO READ 2018 © Všechna práva vyhrazena.